Aanleveren

Geweldig dat we gaan samenwerken! Om de uitvoering zo helder en efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen, hanteer ik een aanleverprocedure om het verzamelen van het materiaal te stroomlijnen. Hieronder een stap-voor-stap handleiding.

Als er vragen zijn, schroom niet deze te stellen, beter te veel gevraagd, dan te weinig!

Tijdspad

Voor ieder project werken we met een planning, ook voor het aanleveren van het materiaal. Het is van groot belang dat alles op tijd en volledig aanwezig is om te starten met het ontwerpen. Er zijn vrijwel altijd dingen die nog ontbreken of even aangevuld moeten worden, dus houd er rekening mee dat ook dat tijd kost.

Wanneer het materiaal niet tijdig of onvolledig wordt aangeleverd, wordt er ook niet gestart met de werkzaamheden. Je hebt als ontwerper vooraf een totaalbeeld van het materiaal nodig om tot een ontwerp te komen.

Google Drive

Materiaal wordt aangeleverd via de drive. Hierin staat een mappen-indeling, waar de bestanden kunnen worden geupload. Het is essentieel dat het materiaal netjes in deze structuur wordt geplaatst, om een helder overzicht te hebben of al het materiaal aanwezig is en om deze aan te passen indien nodig.

Deze mappen zijn bijv. alle pagina’s van een website of de verschillende elementen van een flyer.

E-mail

Als er afgesproken is dat er toch materiaal aangeleverd wordt per mail ipv de Google Drive, dient dat te worden gemaild naar aanleveren@jerneydewilde.nl. Vermeld hierbij duidelijk wat het is en voor welk project, zodat het makkelijk terug te vinden is.

Materiaal dat wordt gemaild naar een ander emailadres wordt als niet verzonden beschouwd.

Whats-app

Documenten, opmerkingen of wijzigen verstuurd via Whatsapp of andere chat-platforms worden niet als officieel materiaal gerekend. Na overleg deze documenten graag goed plaatsen in de Drive. Opmerkingen/wijzigingen (hierover) graag via aanleveren@jerneydewilde.nl

 • Teksten

  Zorg dat teksten aangeleverd worden, precies zoals ze op de website of flyer moeten komen te staan. Uiteraard haal ik spel/typfouten eruit als ik deze zie, maar het structureren en volledig aanleveren van de teksten is de taak van de opdrachtgever. Zorg bijvoorbeeld dat contactgegevens een compleet en goed herkenbaar format hebben.

  Incidenteel pas ik teksten aan, omwille van de vormgeving. Dit zal ik altijd melden, zodat akkoord kan worden gegeven of de aanpassing kan worden teruggedraaid.

 • Foto’s

  Afbeeldingen dienen van goede kwaliteit te zijn. Dit houdt in scherp, helder en aantrekkelijk, maar ook van de juiste resolutie. Voor websites is 72dpi voldoende, voor printwerk is een minimum vereist van 150 dpi, voor drukwerk 300dpi.

  Als een afbeelding daar niet aan voldoet, is deze helaas niet bruikbaar en zal er ander materiaal aangeleverd moeten worden.

 • Logo’s

  Logo’s gemaakt door andere ontwerpers, ontvang ik het liefst in vector-formaat, zodat ik de hoogste kwaliteit heb en het logo gemakkelijk kan toepassen voor verschillende doeleinden. Als er reeds zwart-wit versies, RGB en CMYK versies, transparante versies of andere variaties aanwezig zijn, ontvang ik deze heel graag.

  Dit scheelt aanzienlijk in mijn uren en zo blijf ik trouw aan de stijlkeuzes van de ontwerper. Vraag svp bij hen na of ze dit willen versturen naar aanleveren@jerneydewilde.nl

 • Copyright

  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren of er toestemming is voor het gebruik van teksten en afbeeldingen. Wanneer het materiaal toch (deels) beschermd wordt door Copyright, dient de opdrachtgever het gesprek aan te gaan met de maker hierover.

  Claims over onrechtmatig gebruik, worden dan ook afgehandeld tussen deze partijen.

Voorbeeld van de structuur in Google Drive