Terms and Conditions
for workshops

  • I haven’t translated this page to English yet, I will do this asap. If you have any questions in the meantime, feel free to contact me!

Algemene Voorwaarden
creatieve workshops

Geweldig dat we samen een workshop of cursus  gaan doen! Om de activiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen, hieronder de Algemene Voorwaarden voor ‘reguliere workhops’ uit het workshopaanbod en voor ‘workshops op aanvraag’.

Als er na het lezen nog onduidelijkheden zijn, schroom niet om vragen te stellen:
beter te vaak gevraagd, dan te weinig!

Alvast tot dan,

Jerney

Workshop boeken

Regulier workshopaanbodWorkshops op aanvraag
Workshops vanuit het reguliere workshopaanbod zijn te reserveren via de webshop. De boeking is definitief na betaling.Workshops op verzoek worden gereserveerd via een offerteaanvraag per mail, afspraken op maat en online ondertekening. De boeking is definitief na betaling.
De workshopprijzen zijn inclusief materiaal, tenzij anders vermeld. Het is in sommige gevallen mogelijk om meer materiaal te gebruiken dan in de workshopprijs is verwerkt. Deze kunt u los bij ons aanschaffen.De workshopprijzen zijn inclusief materiaal, tenzij anders vermeld. Het is in sommige gevallen mogelijk om meer materiaal te gebruiken dan in de workshopprijs is verwerkt. Deze wordt na afloop aanvullend gefactureerd.

Belangrijk om rekening mee te houden

Regulier workshopaanbodWorkshops op aanvraag
We werken veelal met inkten en materialen die moeilijk of niet uit kleding te wassen is. We hebben schorten, maar trek svp kleding aan die vies mag worden om teleurstelling te voorkomen.We werken veelal met inkten en materialen die moeilijk of niet uit kleding te wassen is. We hebben schorten, maar trek svp kleding aan die vies mag worden om teleurstelling te voorkomen.
Tijdens onze workshops maken wij foto’s. Geef vooraf aan of u wel/niet herkenbaar in beeld wilt komen, dan houden we hier rekening mee. De foto’s kunnen worden gebruikt voor onze website, social media, de nieuwsbrief of drukwerk ter promotie van ons workshopaanbod.Tijdens onze workshops maken wij foto’s. Geef vooraf per persoon aan of u wel/niet herkenbaar in beeld wilt komen, dan houden we hier rekening mee. De foto’s kunnen worden gebruikt voor onze website, social media, de nieuwsbrief of drukwerk ter promotie van onze workshops op aanvraag.
nvtDe ruimte en faciliteiten van de workshoplocatie dienen te voldoen aan de vereisten zoals afgesproken tijdens het reserveren van de workshop. Wanneer deze teveel afwijkt van hetgeen besproken is, behouden we ons het recht om de workshop niet uit te voeren.
nvtWe nemen tafelkleden mee om uw tafels te beschermen tegen onze inkten en materialen. De vloer dient geschikt te zijn om af te kunnen nemen. Tapijt is niet geschikt voor onze creatieve workshops.

Deelname of Workshop annuleren

Regulier workshopaanbodWorkshops op aanvraag
Deelname aan een workshop annuleren kan tot maximaal 24 uur vantevoren. Wordt deelname aan de workshop na dit tijdvak geannuleerd, zijn we genoodzaakt 50% annuleringskosten in rekening te brengen. Het annuleren van een workshop op maat kan tot maximaal 48 uur vantevoren. Wordt de workshop na dit tijdvak geannuleerd, zijn we genoodzaakt 100% van de materiaalkosten en 75% van de personele kosten in rekening te brengen.
nvtIndien er sprake is van een grote aanschaf van materialen, worden deze ook bij annulering op een eerder moment in rekening gebracht. Dit wordt vooraf overeengekomen.
Europese consumenten hebben recht op een zogenaamde bedenktijd van 14 dagen voor bestellingen bij webshops. Het herroepingsrecht vervalt echter in het geval van workshops, omdat deze vallen onder de uitzondering van ‘diensten in de vrijetijdsbesteding die te verrichten zijn op een bepaalde datum’.Bij workshops op aanvraag door consumenten is er geen sprake van het herroepingsrecht, omdat het geen aankoop in een webshop betreft, maar om maatwerk via een offerte.

Een overeenkomst tussen 2 bedrijven is per definitie niet gebonden aan het herroepingsrecht.